Monthly Archives: January 2013

Tajwid (Muqaddimah)

Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta `ala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kemudahan dalam beribadah kepada dan tetap istiqomah pada sunnah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam, beserta keluarga, shahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in dan kepada kita selaku umatnya.

Allah Ta`ala berfirman:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya[1], mereka itu beriman kepadanya. dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi.” (QS. Al Baqarah:121)

Rasulullah Shallallahu `alaihi wassalam bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Alquran dan yang mengajarkannya.” (HR. Bukhari, dari Utsman bin Affan)

Rasulullah Shallallahu `alaihi wassalam juga bersabda:

“Orang yang mahir membaca (dan menghafal) Alquran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Alquran dengan terbat-bata lagi sulit (dalam membacanya) mendapatkan dua pahala.” (HR. Muslim)

Membaca Alquran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca Alquran harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta`ala dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Read more of this post

Advertisements